top of page

ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Het begin van het verslagjaar 2021 van de Stichting Brave New Works valt samen met de lockdown vanwege de Covid-19 pandemie. Gedurende 2021 werd de cultuursector geconfronteerd met verschillende maatregelen waardoor de hele keten – van de totstandkoming van producties tot en met tonen – werd getroffen. 

 

Onward&Upward

De tentoonstelling Onward&Upward die Brave New Works ondersteunde, liep tot 25 maart, maar de galerie @droog bleef al die tijd gesloten voor publiek vanwege de maatregelen. Onward&Upward opende op 2 oktober 2020, aangespoord door de corona-crisis. 

 

Om tijdens de verplichte sluiting de tentoonstelling levendig te houden, werden er tot eind maart wekelijkse Artist Talks georganiseerd via Zoom. Telkens werd één kunstenaar gevraagd over zijn of haar werk te vertellen in gesprek met een gastinterviewer, waaronder Ama van Dantzig, Stine Jensen, Anna Tilroe en Marijn Lems. 19 van de 22 deelnemende kunstenaars deden mee aan de serie Talks. Op Social Media werden de Talks goed bekeken, variërend tussen de 200 en 1000 keer. 

 

The World As We Don’t Know It – A New Bond Between Humans And Earth

In het najaar financierde de Stichting de tentoonstelling The World As We Don’t Know It – A New Bond Between Humans And Earth. De tentoonstelling opende op 23 september 2021 in de galerie ruimtes @droog, en was gepland tot 12 januari 2022.  Helaas moest de tentoonstelling vanwege de lockdown op 19 december sluiten. 

 

Voor de tentoonstelling werd een speciaal randprogramma georganiseerd. Filosoof Maarten Doorman en filmmaker Eva van Pelt werden gevraagd een serie films te maken die dieper ingaan op het thema. Zij interviewden hiervoor drie personen, een klimaatactivist en politicoloog Chautuileo Kun, filosoof, politicoloog en uitgever Erno Eskens en schrijver, cultuurhistoricus en activist Eva Rovers. De resulterende films genaamd Omdenken zijn te zien op de website www.youdontknow.world

 

Farid Tabarki en Rindert de Groot van Studio Zeitgeist werden uitgenodigd om serie evenementen te organiseren. Onder de titel ‘’Power to the Planet!” organiseerden zij verschillende evenementen. Op 11 november vond de kick-off plaats waarin drie verschillende revoluties werden gelanceerd, gepresenteerd door Mei Li Vos, Tinkebell en Jaimy Goewie. Hierop volgden twee Lab-dagen waarin verschillende groepen mogelijke revoluties uitwerkten. Een afsluitende avond om de resultaten te presenteren staat gepland in het voorjaar van 2022. 

 

Op 30 november vond er een film screening plaats van de film Stones Have Laws gemaakt door Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan en Tolin Erwin Alexander. Aansluitend was er een nagesprek met de makers, gemodereerd door Christine de Baan. Wegens succes van deze avond en vele verzoeken stond er in december een dagelijkse filmscreening gepland, maar deze konden vanwege de avondlockdown niet doorgaan.

 


De tentoonstelling is zeer goed ontvangen door het publiek. Er verschenen lovende recensies in Het Parool en Gentlemen’s Watch. Het artikel in Het Parool verscheen tijdens COP26 in Glasgow. Er kwamen 7.800 bezoekers van alle leeftijden en vanuit verschillende landen naar de tentoonstelling en reageerden zeer positief: ‘inspirerend’, ‘zet je aan het denken’, ‘prachtig overzicht, “heel belangrijke informatie’. Velen keerden terug voor een tweede bezoek. 

 

Beurs Lama Aloul 

In het verslagjaar financierde de stichting voor de tweede maal de reis-verblijfkosten van de Palestijnse student Lama Aloul in het kader van haar studie aan het tweejarige Masterprogramma aan het Sandberg Instituut dat is opgezet in samenwerking met de stichting Disarming Design from Palestine.

 

Institute Human Activities 

IHA heeft door corona vertraging in de realisatie van de geplande tentoonstelling in september 2021 opgelopen. Thans is de solo-expositie van Ibrahim Mahama gepland in februari/maart 2022 in Congo. 

IHA heeft aangegeven dat de tentoonstelling naar alle waarschijnlijkheid nogmaals enkele weken zal worden verschoven vanwege de uiterst kwetsbare situatie door de lage vaccinatiegraad in DRC. 

In verband met de huidige epidemie is besloten geen live programma voor buitenlandse gasten te organiseren maar zal er een online presentatie zijn waar de expositie kan worden bekeken en er mogelijkheden zijn voor contact met de leden van de Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise. Het lokale programma bestaat uit een educatie programma voor kinderen en volwassenen uit de regio.

 

I

bottom of page