top of page

STICHTING
BRAVE NEW
WORKS

Ondersteunt innovatieve culturele en educatieve projecten

Contact

CONTACT

Voor informatie over projecten die de stichting ondersteunt en mogelijk kan ondersteunen, kunt u schriftelijk contact opnemen met de stichting.

Stichting Brave New Works
Lauriergracht 47 R
1016 RG Amsterdam

RSIN 8594.15.910

BELEIDSPLAN

Oprichting en doelstelling

De stichting Brave New Works is op op 30 november 2018 opgericht, met als doelstelling baanbrekende projecten met maatschappelijke impact op het gebied van welzijn, cultuur en milieu te stimuleren en/of te realiseren. 

De stichting heeft geen winstoogmerk, eventuele met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling.

Werkzaamheden

 • Om haar doelstelling te realiseren verricht de stichting de volgende werkzaamheden

 • Het verstrekken van giften aan organisaties die zich inzetten op het terrein van cultuur, welzijn en milieu.

 • Het financieel of anderszins ondersteunen van personen en organisaties die zich inzetten op het terrein van cultuur, welzijn en milieu. Hierbij prevaleert het algemeen belang boven het particuliere belang.

 • Het zelfstandig initiëren en/of organiseren van projecten op het terrein van cultuur, welzijn en milieu.

 • Het verstrekken van adviezen op het terrein van cultuur, welzijn en milieu.

 • In voorkomende gevallen kan de stichting investeringen verrichten en leningen verstrekken aan organisaties die deze op een dusdanige wijze aanwenden dat deze bijdraagt aan de doelstelling van de stichting. De opbrengsten uit deze investeringen en leningen worden door de stichting aangewend conform haar doelstelling.

 

De stichting gaat in beginsel zelf op zoek naar projecten die zij met het stichtingsvermogen – conform haar doelstelling – kan ondersteunen. Indien dergelijke verzoeken van anderen binnenkomen, worden deze serieus beoordeeld.

 

 

Criteria

Bij het selecteren van projecten die ondersteund worden, hanteert het bestuur de volgende criteria:

 

 • Een ander, vernieuwend perspectief op maatschappelijke standpunten en ontwikkelingen gerelateerd aan welzijn, cultuur en milieu.

 • Nieuwe verbindingen tussen diverse maatschappelijke groeperingen.

 • De bijdrage van de stichting is essentieel voor het realiseren van het project: er wordt alleen ondersteund wat anders niet tot stand had kunnen komen.

 • Realiteitsgehalte

 • Actualiteit

 


Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie bestuurders.
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door: 

Renny Ramakers (Voorzitter)
Dick van Berkum (Penningmeester)
Ida van Zijl (Secretaris)

John Mulder
Leon Ramakers

 

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Jacqueline Gerritsma voert de secretariële werkzaamheden uit. 

De inkomsten van de Stichting Brave New Works worden verkregen uit schenkingen en giften en uit inkomsten van entreegelden en verkopen. De opbrengsten komen ten goede aan de activiteiten van de stichting.

Stichting Brave New Works heeft de ANBI status. 

Beleidsplan
Projecten

PROJECTEN

Bij het selecteren van projecten die ondersteund worden, hanteert het bestuur de volgende criteria:

 

 • Het bieden van een ander, vernieuwend perspectief op maatschappelijke standpunten en ontwikkelingen gerelateerd aan welzijn, cultuur en milieu.

 • Het leggen van nieuwe verbindingen tussen diverse maatschappelijke groeperingen.

 • De bijdrage van de stichting is essentieel voor het realiseren van het project: er wordt alleen ondersteund wat anders niet tot stand had kunnen komen.
   

 

Projecten die Brave New Works heeft ondersteund of thans in uitvoering zijn of worden opgezet:

Scherm­afbeelding 2024-04-12 om 12.35.22.png

NO GUTS NO GLORY

 Ondersteuning No Guts No Glory en hun activiteiten

Schermafbeelding 2022-10-28 om 17.48.38.png

HUMAN ACTIVITIES

Ondersteuning van het programma White Cube in Lusanga, DR Congo voor de periode  2023 - 2024 

Schermafbeelding 2022-10-28 om 13.45.27.png

DE TOEKOMST VAN ONS GELD

Ondersteuning Carlijn Kingma voor de tentoonstelling De waarde van ons geld. 

Het%20Lange%20Heden_edited.jpg

HET LANGE HEDEN 
POËZIEBUNDEL

Opdracht aan Ramsey Nasr voor de samenstelling van een bundel met gedichten die troost kunnen bieden in tijden van onzekerheid.

NBM_181205_Droog_Disarming-Design-Palest

DISARMING DESIGN
FROM PALESTINE

Designlabel voor Palestijnse producten. 

Scherm­afbeelding 2024-04-12 om 12.11.40.png

INSTITUO BUENA BISTA

Ondersteuning Alumni resedency Instituto Buena Bista Curaçao

Schermafbeelding 2022-10-28 om 13.59.14.png

NO GUTS NO GLORY

Ondersteuning activiteiten No Guts no Glory om wensen te laten uitkomen van mensen met kanker en hun mantelzorgers 

Schermafbeelding 2022-10-28 om 13.41.27.png

SUBJECT TO CHANGE

Ondersteuning van deze tentoonstelling van het Engelse ontwerp bureau Superflux

waarin de ecologische afhankelijk tussen mens en dier wordt gevierd.

Anya tekeningen_00092.png

ONWARD&UPWARD
ART IN THE GARDEN OF LIFE

Ondersteuning van deze tentoonstelling met hedendaagse kunst in tijden van onzekerheid.

In_Their_Finest_Robes,_The_Children_Shal

N'GOLÁ BIENNALE

Ondersteuning van N’GOLÁ', de achtste bienniale van São Tomé e Príncipe, met als thema 'celebrating the power and beauty of African arts and culture'

Schermafbeelding 2022-11-09 om 17.02.38.png

REALITY CHECK

Ondersteuning van de tentoonstelling Reality Check van Olphaert den Otter  

Schermafbeelding 2022-10-28 om 13.49.04.png

PUBLICATIE DISARMING DESIGN

Ondersteuning publicatie van het boek Reworlding Ramanllag van Disarming Design 

Nightvision 3 140x140.jpg

THE WORLD AS WE DON'T KNOW IT

Ondersteuning van deze tentoonstelling waarin 20 internationale kunstenaars hun visies op de klimaatcrisis tonen.

2020-01-29 18.58.38.jpg

NOW LOOK HERE

Ondersteuning van de tentoonstelling NOW LOOK HERE met als thema 'The African Art of Appearance' in Amsterdam

The-repatriation-of-the-white-cube©Thoma

THE INSTITUTE OF HUMAN ACTIVITIES

Ondersteuning van het  programma van The White Cube in Lusanga, DR Congo (2021-2022).

The-repatriation-of-the-white-cube©Thoma

VERSLAGEN

bottom of page